A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 2:14
A hvala Bogu, koji nam daje da uvijek odnosimo trijumf u Kristu i po nama širi na svakome mjestu miris spoznaje o njemu.