Instagram
English
A A A A A
Stihove dana
Efežanima 1:18
prosvijetli oči vašega razuma da uvidite kolika je nada u njegovom pozivu, i koliko je bogatstvo slave njegove baštine u svetima,