A A A A A

Stihove dana

Efežanima 5:19
govoreći vi sâmi u psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajući i skladajući Gospodinu u svome srcu,