A A A A A

Stihove dana

2 Solunjanima 3:3
Ali je vjeran Gospodin koji će vas učvrstiti i očuvati od zla.