A A A A A

Stihove dana

Efežanima 6:10
Konačno, braćo moja, jačajte se u Gospodinu i u snazi moći njegove!