A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 2:12
Neka vaše življenje među Poganima bude pošteno, da bi u onome u čemu vas ogovaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslavili Boga u dan pohođenja.