A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 5:15
A ako znamo da nas uslišava, sve što molimo, znamo da imamo odgovor na molbe koje smo zamolili od njega.