A A A A A

Stihove dana

Kološanima 2:15
Razoružao je poglavarstva i vlasti i javno ih izložio, pošto je u tome trijumfirao nad njima.