A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 5:8
Budite trezveni, bdijte, jer protivnik vaš, Đavao, kao ričući lav obilazi okolo tražeći koga može proždrijeti.