A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:11
Tako i vi smatrajte sebe doista mrtvima grijehu, a živima Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu!