A A A A A

Stihove dana

Efežanima 3:20
A onomu koji je moćan učiniti mnogo više iznad onoga što možemo moliti ili misliti, prema snazi koja djeluje u nama,