A A A A A

Stihove dana

Luki 12:11
Kada vas povedu pred sinagoge, pred poglavarstva i vlasti, ne brinite kako ili čime ćete se braniti i što ćete reći.