A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 4:18
U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav istjeruje strah; jer strah donosi muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.