A A A A A

Stihove dana

Titu 2:11
Jer pojavila se milost Božja koja donosi spasenje svim ljudima,