A A A A A

Stihove dana

Ivanu 13:34
Novu vam zapovijed dajem da ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, da i vi ljubite jedan drugoga.