Instagram
English
A A A A A

Stihove dana

Jakova 4:17
Stoga, onomu koji zna činiti dobro, a ne čini, grijeh mu je.