A A A A A

Stihove dana

Efežanima 4:22
da vam je, u odnosu na prijašnje ponašanje, odložiti starog čovjeka koji je iskvaren zbog zavodljivih požuda,