A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 4:19
Dječice moja, koju ponovo u trudovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama.