A A A A A

Stihove dana

Ivanu 4:23
Ali dolazi čas, i sada je, kada će istinski štovatelji štovati Oca u duhu i istini, jer Otac traži da ga takvi štuju.