A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 4:12
Neka nitko ne prezire tvoju mladost, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoći.