A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 4:20
A Bogu i našem Ocu slava uvijek i zauvijek. Amen.