A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 4:15
O tome duboko promišljaj, potpuno se predaj tome, da tvoj napredak bude očit svima.