A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 2:5
Jer je jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus,