A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:22
u njegovom ljudskom tijelu, po smrti, da vas izvede pred sebe svete, bez mane i bez krivnje,