A A A A A

Stihove dana

Ivanu 13:21
Kad je to izgovorio, Isus se uznemirio u duhu te posvjedočio i rekao: “Uistinu, uistinu, kažem vam da će me jedan od vas izdati.”