A A A A A

Stihove dana

Ivanu 13:31
Stoga, kad je on izašao, Isus je rekao: “Sada je proslavljen Sin čovječji, i Bog je proslavljen u njemu.