A A A A A

Stihove dana

Ivanu 12:46
Ja sam došao sâm na svijet kao svjetlo da nijedan koji u mene vjeruje ne ostane u tami.