A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:14
A ja sam, braćo moja, i osobno za vas uvjeren da ste i sami puni dobrote, ispunjeni svakim znanjem, sposobni i opominjati jedan drugoga.