A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 2:1
Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, Pravednika.