A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 2:3
Ništa ne činite u svadljivosti ili ispraznoj slavi, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga boljima od sebe!