A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 8:1
Zato sad nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu, koji ne hode po tijelu, nego po Duhu.