Verse of Day

1 John 4:18
ⲘⲘⲚ ϨⲞⲦⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲎⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲤⲚⲞⲨϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲐⲞⲦⲈ ϪⲈ ⲐⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲤ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨⲔⲞⲖⲀⲤⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲢ ϨⲞⲦⲈ ⲚϤϪⲎⲔ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲎⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ