Verse of Day

2 Timothy 1:3
ϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϮϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ⲚⲚⲀⲒⲞϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲈⲤⲞⲨⲀⲂ ϨⲰⲤ ⲈⲒⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈⲔⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲐⲘⲞⲨⲚⲔ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲀⲦⲰⲂϨ ⲚϪⲰⲢϨ ⲚⲈⲘ ⲘⲈⲢⲒ