A A A A A

Ndime ya Tsiku

AFILIPI 4:13
Ndikhoza kuchita zonse kudzera mwa Iye amene amandipatsa mphamvu.