A A A A A

Vers del dia

1 Corintis 10:24
Que ningú no procuri només el propi interès, sinó el dels altres.