A A A A A

Vers del dia

Amós 5:4
Però el Déu i Senyor de la casa d’Israel diu això: “Busqueu-me a mi i viureu;