A A A A A

Vers del dia

Joan 6:68
Simó Pere li respongué: “Senyor, a qui aniríem? Si tu tens paraules de vida eterna,