A A A A A

Vers del dia

Romans 15:32
de manera que us pugui venir a veure amb alegria i, si Déu vol, descansar al vostre costat.