A A A A A

Vers del dia

Apòstols 17:4
Alguns d’ells van creure i es van ajuntar a Pau i Siles, així com una gran comunió de grecs devots, amb no po-ques dones distingides.