A A A A A

Vers del dia

Titus 2:3
Igualment les dones d’edat, que tinguin un comportament sant, que no siguin murmuradores, que no tinguin el vici de beure; han de ser mestres de bondat.