A A A A A

Vers del dia

Titus 2:2
que els homes d’edat siguin sobris, dignes, prudents, forts en la fe, en l’amor i en la paciència.