A A A A A

Vers del dia

1 Timoteu 5:3
Procura el sosteniment de les viudes que ho són de debò;