A A A A A

Vers del dia

Joan ६:२९
Jesús respongué: “L’obra que Déu vol és aquesta: que cregueu en aquell qui ell ha enviat.”