A A A A A

Vers del dia

Joan 6:29
Jesús respongué: “L’obra que Déu vol és aquesta: que cregueu en aquell qui ell ha enviat.”