A A A A A

Vers del dia

2 Samuel 6:21
Però David respongué a Mical: “Ho he fet davant el Senyor, que em va preferir a mi abans que al teu pare i la seva casa, i em va constituir cap del poble d’Israel, el poble del Senyor. En presèn-cia del Senyor, encara dansaré més,