A A A A A

Vers del dia

Gàlates 6:2
Ajudeu-vos els uns als altres a portar les càrregues, i així complireu la llei del Crist.