A A A A A

Vers del dia

Deuteronomi 5:6
Jo sóc el Senyor Etern, el teu Déu, que t’he fet sortir de la terra d’Egipte, de la casa de servitud.