A A A A A

Vers del dia

Gàlates 5:22
En canvi, el fruit de l’Esperit és: amor, goig, pau, tolerància, afabilitat, bondat, fidelitat,