A A A A A

Vers del dia

1 Joan 5:13
Us he escrit això a vosaltres, que ja creieu en el nom del Fill de Déu, a fi que sapigueu que teniu vida eterna.