A A A A A

Vers del dia

Colossencs 4:5
Comporteu-vos assenyadament amb els de fora, aprofitant el temps.